MKK - SMKTL4093GN - Agrár-környezettervezés II.

tantárgyfelelős: Dr. Jancsovszka Paulina, egyetemi docens

tárgy oktatói: Dr. Váradi István, Dr. Jancsovszka Paulina